Algemene voorwaarden

 

Flexdog.nl - Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Flexdog.nl Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina op de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U hebt 7 werkdagen de tijd om uw bestelling annuleren (afkoelingsperiode). Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en worden de goederen, na ontvangst van uw betaling, naar u verzonden. U kunt dan alsnog binnen 15 dagen retourneren (zie ruilen / retourneren). Wanneer de betaling alsnog niet wordt gedaan en wij van u geen reactie of reden ontvangen, zullen uw rechten als eigenaar van het gekochte vervallen. De producten zullen door ons worden teruggeplaatst in de winkel. Hiervoor wordt u 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Flexdog.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van type- en programmeerfouten in deze website.

Betaling

(1)IDEAL

Met iDEAL kun je veilig online betalen als je toegang hebt tot internetbankieren bij een van de banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers.


Betalen met iDEAL doe je in de volgende stappen:

 • Kies iDEAL als betaalmethode
 • Je wordt omgeleid naar de betaalomgeving SKRILL
 • Kies hier jouw bank
 • Hier betaal je met internetbankieren
 • Je ontvangt een bevestiging van jouw bank
 • Je keert terug naar de webshop, je bestelling is afgerond

(2)PINNEN of CONTANT AFREKENEN in onze winkel aan de Bovenweg 57 in Muntendam.

Verzend- en administratiekosten
U betaalt per bestelling 3,95 incl.BTW bijdrage in verzend- en administratiekosten. Bestellingen met een totaal van € 50,00 worden gratis verstuurd.

Bij retouren zijn de verzendkosten voor eigen rekening.
 

Aflevering

Flexdog.nl verzendt alle bestellingen via Post.nl of DHL

Flexdog.nl doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd, van 2/3 werkdagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar en/of op voorraad zijn, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Flexdog.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden. Verzending naar het buitenland is niet mogelijk!

Annuleren
Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren, kunt u dit binnen 7 dagen doen via e-mail info@flexdog.nl

Ruilen en Retouren
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;

U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Flexdog.nl

 • Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden. De retour- omruilbon kunt u HIER downloaden en dient volledig ingevuld mee terug gezonden te worden.
 • Kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper.

U hebt 15 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retouren. Na deze periode wordt de koop definitief.

Bij retouren zal het bedrag van de ontvangen kleding binnen 7 dagen aan u overgemaakt  worden.

Bij klachten of beschadiging (tijdens verzending), dient u eerst per mail contact op te nemen

met de Flexdog.nl, e-mailadres: info@flexdog.nl

Ongefrankeerd / te kort gefrankeerde pakketten worden door Flexdog.nl niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.

 
Garantie en aansprakelijkheid

 1. Flexdog.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
 3. Flexdog.nl verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Flexdog.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Flexdog.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Flexdog.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Flexdog.nl te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Flexdog.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Flexdog.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
 7. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Flexdog.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 8. Onverminderd het bovenstaande is Flexdog.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Flexdog.nl of zijn ondergeschikten.

 

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Flexdog.nl-klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Flexdog.nl of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Flexdog.nl verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

 

Klachten
Hebt u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail of op nummer +31 (0)6 155 72489